kamilianie-gruzja.com
Kamilianie w Gruzji
Witamy

Witamy na stronie poświęconej pracy Kamilianów w Gruzji. O. Paweł Dyl, o. Zygmunt Niedźwiedź, br Zakaria Zakroshvili, świecka Rodzina Kamiliańska i wolontariusze z rożnych stron świata służą pomocą biednym i chorym mieszkańcom tego pięknego kaukaskiego Kraju.

Kamilianie w Gruzji
Nowości

Wizyta Ojca Świętego w Gruzji
Kochamy Papieża Franciszka a Papież Franciszek kocha nas!

więcej

Piękny kraj, życzliwi ludzie... i polscy Kamilianie
Może nawet należałoby dwa pierwsze człony tytułu zapisać odwrotnie, bo co z tego, że otaczałaby mnie piękna kraina, a na każdym kroku natykałbym się na nieprzyjemnych i niesympatycznych jej mieszkańców.

więcej

Broszura informacyjna o Misji Kamiliańskiej w Gruzji
Zachęcamy do pobrania naszej broszury.

więcej

Wspomnienia z wolontariatu Ewy
Mam na imię Ewa. Mieszkam w Polsce, w Białymstoku. Z zawodu jestem pielęgniarką. W paru zdaniach pragnę podzielić się tym, co przeżyłam będąc na wolontariacie w Centrum św. Kamila w Tbilisi.

więcej

Pomagając innym, pomagasz sam sobie! Wolontariat Łukasza
Półtora miesiąca na wolontariacie minęło bardzo szybko. Przez pierwsze parę dni poznawałem najwspanialszych ludzi na świecie - podopiecznych....

więcej

Po pierwsze Miłość...
Dla mnie te pięć tygodni, które spędziłam w Centrum były naprawdę błogosławionym czasem. Jadąc na misję nie wiedziałam jak sobie poradzę, czułam się "miękka"...

więcej

Gruzja od kuchni
W ramach naszej działalności misyjnej w Gruzji, oprócz opieki nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi, udzielamy również pomocy osobom najuboższym. Pod swoją opieką mamy ok. 200 rodzin.

więcej

Wakacyjny wolontariat na Misji Kamiliańskiej w Gruzji
Gruzja, przez turystów kojarzona z winem, Kaukazem i gościnnością jej mieszkańców.
Dla nas, wolontariuszek z Polski, to nie tylko piękne miejsca z przewodnika, a przede wszystkim drugi człowiek.

więcej

Gruzińskie obchody XXIII Światowego Dnia Chorego
Dnia 11 lutego br. pod hasłem "Mądrość serca" obchodziliśmy XXIII Światowy Dzień Chorego. Ojciec św. Franciszek w orędziu skierowanym do chorych, jak również do osób zaangażowanych w opiekę nad nimi zachęca do medytacji nad słowami z Księgi Hioba...

więcej

10 lat Rodziny Kamiliańskiej w Gruzji
W roku 2015 Œwiecka Rodzina Kamiliańska obchodzi jubileusz 10-lecia swojej działalnoœci w Gruzji. W dniu 25 stycznia 2015 r. w kaplicy Centrum œw. Kamila w Tbilisi, odbyła się uroczysta Msza œw...

więcej

Wspomnienie Wolontariuszek
Agata, Angelika i Kasia. Jesteśmy trójką dziewcząt z różnych stron Polski. Łączy nas Wolontariat Misyjny Salvator. Jako wolontariusze WMS staramy się wspierać w różny sposób misjonarzy w niesieniu Chrystusa.

więcej

Świąteczny Market
W sobotę 29 grudnia br. w hotelu Sheraton w Tbilisi odbył się świąteczny market. Ambasady, organizacje charytatywne, artyści, indywidualni sprzedawcy i rzemieślnicy prezentowali swoją działalność.

więcej

Błogosławiona Chiaro Luce
Dnia 29 października Kościół Katolicki obchodzi wspomnienie bł. Chiary Luce Badano. Ta piękna Błogosławiona jest od jakiegoś czasu szczególnie nam bliska, dlatego z wielką radością uczciliśmy dzień Jej wspomnienia.

więcej

Raport - Warsztaty Ceramiczne
W dniu 6 października 2014 r. w Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym św. Kamila w Tbilisi prowadzonym przez Zakon Posługujący Chorym Kamilianów, rozpoczęły się warsztaty ceramiczne.

więcej

Raport - Szkolenie: rozwój sensoryczny
W dniu 6 września 2014 r. w Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym prowadzonym przez Zakon Posługujący Chorym Kamilianów w Tbilisi w ramach projektu "Otwórzmy dla nich świat" - podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników ośrodków terapeutyczno-rehabilitacyjnych w Gruzji w zakresie integracji sensorycznej i wczesnej diagnostyki dzieci rozpoczęło się szkolenie pn.: Terapia zaburzeń przetwarzania sensorycznego.

więcej

Notatka prasowa
W dniu 6 października 2014 r. w Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym św. Kamila w Tbilisi prowadzonym przez Zakon Posługujący Chorym Kamilianów rozpoczęły się warsztaty szkoleniowe dla zawodowych pracowników ośrodków terapeutyczno-rehabilitacyjnych w Gruzji.

więcej

Tam i z powrotem
Od mojego powrotu z Tbilisi minęło 5 miesięcy. W tym czasie kilkakrotnie byłem proszony o spisanie i podzielenie się moimi wspomnieniami. Dlaczego trwało to tak długo? Przyczyn było wiele.

więcej

Być dla innych
Myśląc o wyjeździe do Gruzji przed moimi oczami pojawia się słowo Kazachstan. Niewątpliwie moja historia z wolontariatem zaczęła się właśnie w tym miejscu.

więcej

Świadectwo wolontariackie
Mogłam spędzić ten urlop inaczej. Leżeć pod palmą albo pływać w basenie. Mogłam, ale nie chciałam. Od dawna czułam potrzebę, aby tym razem wolny czas wykorzystać w inny sposób.

więcej

Zaproszenie na Ucztę Baranka - Msze św. w Gruzji
Kilka informacji dla podrużujących do Gruzji dotyczących odprawianych Mszy świętych

więcej

Święty Kamil naszym Przyjacielem!
Dnia 14 lipca br. obchodziliśmy 400-setną rocznicę śmierci św. Kamila, założyciela Kamilianów - Zakonu Posługującego Chorym.

więcej

Zobacz moimi oczami
Widowisko taneczne z udziałem Podopiecznych Centrum Kamilianów w Tbilisi.

więcej

Wycieczka do Mcchety
Od 2001 roku Kamilianie w Gruzji prowadzą pomoc domową dla ludzi najbardziej potrzebujących, chorych i ubogich, zamieszkujących dzielnicę Temka w Tbilisi. Pracownicy socjalni, siostry Kamilianki i wolontariusze odwiedzają co tydzień swoich podopiecznych.

więcej

Wspomnienia Karoliny
Mimo, że na moją drogę do Gruzji, do Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczego w Tbilisi prowadzonego przez Misję Kamiliańską złożył się szereg nieoczekiwanych i nie ma co ukrywać trudnych wydarzeń, mam przekonanie, że przyjazd tutaj to nie przypadek i że Ktoś skrupulatnie wszystko zaplanował i przygotował mi tutaj miejsce.

więcej

W cieniu Araszendy
To było iście godne zakończenie roku 2013. Zupełnie na przekór, prawie przypadkiem, całkowicie spontanicznie znalazłam się w samych centrum swojego jestestwa. Bo tak to dokładnie przebiegało.

więcej


Pozostałe informacje
Święcenia Diakonatu O. Akaki Chelidze

   

Homilia wygłoszona w czasie uroczystości święceń diakonatu Akaki Chelidze przez ks. bp. Józefa Pasotto, Adminitratora Apostolskiego Gruzji i Armenii dla Katolików Obrządku Łacińskiego dnia 7 grudnia 2005 roku w Kościele Katedralnym pod wezwaniem WNMP w Tbilisi.

Ekscelencjo Najczcigodniejszy Mons. Klaudio Gudzierotti, Drogie Duchowieństwo, Osoby Konsekrowane, Bracia i Siostry, Drogi Akaki!

Spotykamy się tego wieczoru w "Święto Piękności Maryi". Dzisiaj oddajemy cześć Matce Boga, w liturgiczne święto jej Niepokalanego Poczęcia. Ona jest Przeczysta, bez grzechu, pełna łaski i dlatego jest piękna. Piękność, którą można było zauważyć na Jej twarzy, była tylko małym przejawem piękności Jej duszy, pełnej i olśniewającej. To "Święto Piękności Maryi" jest też uroczystością Kościoła i wszystkich wierzących, gdyż tutaj znajdujemy swoje powołanie.

Św. Paweł powiedział, że w Chrystusie "zostaliśmy wybrani przed założeniem świata, być świętymi i niepokalanymi przed Jego obliczem w miłości."(Ef. 1,3-6)... To znaczy mamy być piękni! Zostaliśmy wybrani, by być duchowo piękni jak Maryja! W tym wyborze, podjętym przed założeniem świata dla każdego z nas, zawarte są wszystkie inne powołania, które Bóg daje nam w ciągu życia. Otrzymujemy je, aby nas prowadziły do wypełnienia Bożego planu miłości i zbawienia. "Adamie gdzie jesteś?"(Dz.3,9-15) - pyta Bóg. Nawet, jeśli jesteśmy biednymi grzesznikami, pełni strachu i nadzy jak Adam, On szuka nas i tworzy zawsze historię miłości, tę samą, którą zapoczątkował z Maryją pełną łaski.

Drogi Akaki!

Tę samą historię miłości rozpoczął On także z Tobą. "Akaki, gdzie jesteś? Akaki - Pan Bóg jest z Tobą" i jeli Ty, popatrzysz wstecz, analizując Twoją historię, wspomnisz chwile, gdy z obawą i bojaźnią mówiłeś jak Maryja: "Jak mogło się to stać?" i natychmiast usłyszysz w swym sercu inne słowa: "Nie lękaj się Akaki, znalazłeś łaskę u Boga..."

Dziś jesteśmy z Tobą, gdy ponownie powiesz: "Oto ja, sługa Boży, niech mi się stanie, według słowa Twego"

Drogi Akaki!

Sługa Boży to ten, który uczynił się diakonem, kto całkowicie oddał się służbie Bogu i bliźniemu. Zakończyłeś dopiero co czas rekolekcji, pod kierownictwem o. Piera, by zrozumieć najbardziej ukrytą głębię myśli biblijnej i kościelnej związanej z tym sakramentem i zakosztowałeś jego piękno.

Myślę o Tobie teraz jako o słudze Chleba Eucharystycznego. Często diakon nazywany jest sługą ołtarza. Określenie to nie wyraża tylko czynności przygotowania pateny na ołtarzu czy też puryfikacji..., byłoby to zbyt proste. Diakon zobowiązany jest podtrzymywać sens misterium kultu Bożego: diakon, jak Jan Ewangelista, który położył głowę na piersi Jezusa, jest tak blisko Eucharystii, aby strzec Jej tajemnicę i tylko wówczas będzie tym, który rozdaje Chleb - Ciało Chrystusa, by nasycić głód braci, by zjednoczyć zagubionych i przybliżyć tych, którzy są daleko, by przywrócić życie i nadzieję na przebaczenie zagubionym.

Myślę o Tobie, jako o słudze Słowa, gdyż diakon jest sługą Słowa Bożego, głosząc Go braciom, aby stało się siłą i towarzyszem w życiowej wędrówce. Jesteś sługą Słowa, gdy pozwalasz, aby to Słowo Cię przemieniało, według nauki Ewangelii. Jesteś sługą Słowa, gdy przemieniasz go w katechezę, słowo mądrości i chleb w chrzecijańskim dojrzewaniu...

Chciałbym prosić Cię z całego serca, byś nie zaniedbywał osobistego spotkania z Panem, by nie rozluźniał węzła przyjaźni z Chrystusem. Pamiętaj, że osobista modlitwa, będzie ożywiała i oświecała całe Twe życie i Twoją służbę.

Myślę o Tobie, jako o słudze miłosierdzia. Ty jesteś "otwartą dłonią Boga", dłonią wyciągniętą do każdej osoby cierpiącej i osamotnionej. Jesteś posłany, by spotykać, zapraszać, ofiarowywać samego siebie, gdyż miłosierdzie charakteryzuje się bezinteresownocią. Twym życiem wypełnionym ofiarą i służbą, masz dać świadectwo Kościołowi, iż nie istnieje chrześcijaństwo bez służby. Żyj życiem Kościoła, niosąc piękno i bogactwo duchowości św. Kamila i swym przykładem ucz Twych braci leczyć rany ludzkie, ponieważ właśnie te rany to otwarte drzwi serca Jezusowego.

Drogi Akaki!

Jesteśmy z Tobą. Wiemy, że ten sakrament to stopień na drodze do kapłaństwa, lecz także wprowadzenie w służbę, którą będziesz kontynuował jako sługa - diakon, przez całe życie. I tylko wówczas będziesz mógł się cieszyć pełnią życia kapłańskiego.

Niech Pan błogosławi Ciebie, Twoich Rodziców, Krewnych i Przyjaciół, a szczególnie Wspólnotę Kamiliańską, która dziś ma szczególny powód do radości. Niepokalanie Poczęta, cała piękna, niech zawsze uśmiecha się do Ciebie.2005-2017 © KAMILIANIE-GRUZJA.COM & Krzysztof Gawliczek.            Odwiedziny (dziś / ogółem): 5 / 70556 .