kamilianie-gruzja.com
Kamilianie w Gruzji
Witamy

Witamy na stronie poświęconej pracy Kamilianów w Gruzji. O. Paweł Dyl, o. Zygmunt Niedźwiedź, br Zakaria Zakroshvili, świecka Rodzina Kamiliańska i wolontariusze z rożnych stron świata służą pomocą biednym i chorym mieszkańcom tego pięknego kaukaskiego Kraju.

Kamilianie w Gruzji
Nowości

Wizyta Ojca Świętego w Gruzji
Kochamy Papieża Franciszka a Papież Franciszek kocha nas!

więcej

Piękny kraj, życzliwi ludzie... i polscy Kamilianie
Może nawet należałoby dwa pierwsze człony tytułu zapisać odwrotnie, bo co z tego, że otaczałaby mnie piękna kraina, a na każdym kroku natykałbym się na nieprzyjemnych i niesympatycznych jej mieszkańców.

więcej

Broszura informacyjna o Misji Kamiliańskiej w Gruzji
Zachęcamy do pobrania naszej broszury.

więcej

Wspomnienia z wolontariatu Ewy
Mam na imię Ewa. Mieszkam w Polsce, w Białymstoku. Z zawodu jestem pielęgniarką. W paru zdaniach pragnę podzielić się tym, co przeżyłam będąc na wolontariacie w Centrum św. Kamila w Tbilisi.

więcej

Pomagając innym, pomagasz sam sobie! Wolontariat Łukasza
Półtora miesiąca na wolontariacie minęło bardzo szybko. Przez pierwsze parę dni poznawałem najwspanialszych ludzi na świecie - podopiecznych....

więcej

Po pierwsze Miłość...
Dla mnie te pięć tygodni, które spędziłam w Centrum były naprawdę błogosławionym czasem. Jadąc na misję nie wiedziałam jak sobie poradzę, czułam się "miękka"...

więcej

Gruzja od kuchni
W ramach naszej działalności misyjnej w Gruzji, oprócz opieki nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi, udzielamy również pomocy osobom najuboższym. Pod swoją opieką mamy ok. 200 rodzin.

więcej

Wakacyjny wolontariat na Misji Kamiliańskiej w Gruzji
Gruzja, przez turystów kojarzona z winem, Kaukazem i gościnnością jej mieszkańców.
Dla nas, wolontariuszek z Polski, to nie tylko piękne miejsca z przewodnika, a przede wszystkim drugi człowiek.

więcej

Gruzińskie obchody XXIII Światowego Dnia Chorego
Dnia 11 lutego br. pod hasłem "Mądrość serca" obchodziliśmy XXIII Światowy Dzień Chorego. Ojciec św. Franciszek w orędziu skierowanym do chorych, jak również do osób zaangażowanych w opiekę nad nimi zachęca do medytacji nad słowami z Księgi Hioba...

więcej

10 lat Rodziny Kamiliańskiej w Gruzji
W roku 2015 Œwiecka Rodzina Kamiliańska obchodzi jubileusz 10-lecia swojej działalnoœci w Gruzji. W dniu 25 stycznia 2015 r. w kaplicy Centrum œw. Kamila w Tbilisi, odbyła się uroczysta Msza œw...

więcej

Wspomnienie Wolontariuszek
Agata, Angelika i Kasia. Jesteśmy trójką dziewcząt z różnych stron Polski. Łączy nas Wolontariat Misyjny Salvator. Jako wolontariusze WMS staramy się wspierać w różny sposób misjonarzy w niesieniu Chrystusa.

więcej

Świąteczny Market
W sobotę 29 grudnia br. w hotelu Sheraton w Tbilisi odbył się świąteczny market. Ambasady, organizacje charytatywne, artyści, indywidualni sprzedawcy i rzemieślnicy prezentowali swoją działalność.

więcej

Błogosławiona Chiaro Luce
Dnia 29 października Kościół Katolicki obchodzi wspomnienie bł. Chiary Luce Badano. Ta piękna Błogosławiona jest od jakiegoś czasu szczególnie nam bliska, dlatego z wielką radością uczciliśmy dzień Jej wspomnienia.

więcej

Raport - Warsztaty Ceramiczne
W dniu 6 października 2014 r. w Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym św. Kamila w Tbilisi prowadzonym przez Zakon Posługujący Chorym Kamilianów, rozpoczęły się warsztaty ceramiczne.

więcej

Raport - Szkolenie: rozwój sensoryczny
W dniu 6 września 2014 r. w Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym prowadzonym przez Zakon Posługujący Chorym Kamilianów w Tbilisi w ramach projektu "Otwórzmy dla nich świat" - podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników ośrodków terapeutyczno-rehabilitacyjnych w Gruzji w zakresie integracji sensorycznej i wczesnej diagnostyki dzieci rozpoczęło się szkolenie pn.: Terapia zaburzeń przetwarzania sensorycznego.

więcej

Notatka prasowa
W dniu 6 października 2014 r. w Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym św. Kamila w Tbilisi prowadzonym przez Zakon Posługujący Chorym Kamilianów rozpoczęły się warsztaty szkoleniowe dla zawodowych pracowników ośrodków terapeutyczno-rehabilitacyjnych w Gruzji.

więcej

Tam i z powrotem
Od mojego powrotu z Tbilisi minęło 5 miesięcy. W tym czasie kilkakrotnie byłem proszony o spisanie i podzielenie się moimi wspomnieniami. Dlaczego trwało to tak długo? Przyczyn było wiele.

więcej

Być dla innych
Myśląc o wyjeździe do Gruzji przed moimi oczami pojawia się słowo Kazachstan. Niewątpliwie moja historia z wolontariatem zaczęła się właśnie w tym miejscu.

więcej

Świadectwo wolontariackie
Mogłam spędzić ten urlop inaczej. Leżeć pod palmą albo pływać w basenie. Mogłam, ale nie chciałam. Od dawna czułam potrzebę, aby tym razem wolny czas wykorzystać w inny sposób.

więcej

Zaproszenie na Ucztę Baranka - Msze św. w Gruzji
Kilka informacji dla podrużujących do Gruzji dotyczących odprawianych Mszy świętych

więcej

Święty Kamil naszym Przyjacielem!
Dnia 14 lipca br. obchodziliśmy 400-setną rocznicę śmierci św. Kamila, założyciela Kamilianów - Zakonu Posługującego Chorym.

więcej

Zobacz moimi oczami
Widowisko taneczne z udziałem Podopiecznych Centrum Kamilianów w Tbilisi.

więcej

Wycieczka do Mcchety
Od 2001 roku Kamilianie w Gruzji prowadzą pomoc domową dla ludzi najbardziej potrzebujących, chorych i ubogich, zamieszkujących dzielnicę Temka w Tbilisi. Pracownicy socjalni, siostry Kamilianki i wolontariusze odwiedzają co tydzień swoich podopiecznych.

więcej

Wspomnienia Karoliny
Mimo, że na moją drogę do Gruzji, do Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczego w Tbilisi prowadzonego przez Misję Kamiliańską złożył się szereg nieoczekiwanych i nie ma co ukrywać trudnych wydarzeń, mam przekonanie, że przyjazd tutaj to nie przypadek i że Ktoś skrupulatnie wszystko zaplanował i przygotował mi tutaj miejsce.

więcej

W cieniu Araszendy
To było iście godne zakończenie roku 2013. Zupełnie na przekór, prawie przypadkiem, całkowicie spontanicznie znalazłam się w samych centrum swojego jestestwa. Bo tak to dokładnie przebiegało.

więcej


Pozostałe informacje
Gruzińskie obchody XXIII Światowego Dnia Chorego

   

"Niewidomemu byłem oczami, choremu służyłem za nogi" (Hi 29, 15)

Dzień Chorego 2015

Dnia 11 lutego br. pod hasłem "Mądrość serca" obchodziliśmy XXIII Światowy Dzień Chorego. Ojciec św. Franciszek w orędziu skierowanym do chorych, jak również do osób zaangażowanych w opiekę nad nimi zachęca do medytacji nad słowami z Księgi Hioba "Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi" w kontekście owej mądrości serca (tekst orędzia dostępny pod adresem: http://papiez.wiara.pl/doc/2299963.Madrosc-serca). Czym jest mądrość serca? Odpowiedzi papież Franciszek szuka rozważając cierpienie Hioba. Mądrość serca jest postawą wzbudzoną przez Ducha Świętego w umysłach i sercach tych, którzy otwierają się na tajemnicę cierpienia drugiego człowieka i potrafią dostrzec w tym cierpieniu obraz samego Boga. Jest służbą bliźniemu, byciem oczami dla niewidomych, nogami dla chromych. Jest trwaniem przy cierpiącym człowieku bez oceniania, osądzania. Jest wyjściem ku drugiemu człowiekowi z miłością, która jest pokorna, cierpliwa. Miłością, która jak przypomina papież Franciszek jest dzieleniem się bez usiłowania nawracania drugiego, która jest wolna od fałszywej pokory. Mądrość serca jest czasami po prostu byciem przy tym, który cierpi, jak przyjaciele Hioba, którzy "Siedzieli z nim siedem dni i siedem nocy, nikt nie wyrzekł słowa, bo widzieli ogrom jego bólu" (Hi 2,13). Papież Franciszek w swoim orędziu nie podejmuje próby wyjaśnienia przyczyn ludzkiego cierpienia, nie moralizuje, za to z prostotą zdaje się sam dawać wyraz swojej bezradności wobec tej wielkiej tajemnicy. Przypomina jednak coś bardzo ważnego, co może być umocnieniem, punktem wyjścia do pochylenia się nad tą tajemnicą i co idealnie wpisuje się w okres Wielkiego Postu, który właśnie przeżywamy. Ojciec św. mówi, że odpowiedzią Boga na dramat ludzkiego cierpienia jest Krzyż Jezusa Chrystus. Najwyższy akt solidarności Boga z człowiekiem, zupełnie darmowy, bezgranicznie miłosierny.

Tego dnia chcieliśmy przypomnieć naszym cierpiącym i chorym Przyjaciołom, że ich obecność jest dla nas bardzo ważna, że choć nie jesteśmy w stanie pojąć ogromu ich bólu, chcemy być blisko i chociaż w małej części pomóc im nieść krzyż. Uczestniczyliśmy razem z nimi, pracownikami i wolontariuszami naszego Centrum we Mszy św. sprawowanej w intencji chorych. Jedna z naszych terapeutek Pani Maja przeczytała podczas Mszy św. orędzie Papieża Franciszka, które było najlepszym komentarzem naszych dążeń w służbie człowiekowi choremu. Po Mszy św. wolontariusze rozdali wszystkim uczestnikom bileciki z krótkim przesłaniem zaczerpniętym z myśli św. Kamila, bł. Alojzego Tezza i bł. Józefiny Vanini założycieli Zgromadzenia Córek św. Kamila.

Dzień Chorego 2015

Nasze wspólne świętowanie uświetniły dzieci z zaprzyjaźnionej tbiliskiej Szkoły Podstawowej św. Jerzego pokazem tradycyjnych tańców gruzińskich, recytacją poezji i śpiewem narodowych pieśni. Gospodarze Centrum św. Kamila ( osoby, które na co dzień niosą krzyż Chrystusowy są prawowitymi gospodarzami Centrum św. Kamila) z wielka radością i wdzięcznością przyjęli roześmianych i pełnych życia gości. Byli zadowoleni, iż Światowy Dzień Chorego, obchodzili nie tylko w swoim towarzystwie. Swoją otwartą postawą jeszcze raz udowodnili, że choroba i niepełnosprawność nie są powodami dla których trzeba odseparować się od świata, od innych ludzi. Nie pozwolili, aby zamknięto ich w getcie, którego mury stanowi niepełnosprawność czy choroba. Nauczyli, nas ludzi zdrowych jak wychodzić do innych ludzi z miłością czystą, bezinteresowną, łaskawą, która nie ocenia, nie osądza, a buduje i przynosi radość. Jak mówili pedagogowie ze Szkoły św. Jerzego dla uczniów spotkania z osobami chorymi było również bardzo ważne i ubogacające. Dla większości z tych dzieci, problem niepełnosprawności, często był czymś zupełnie abstrakcyjnym, nie miały one okazji spotkać się z osobami nim dotkniętymi. Często rodzice chcąc jak najlepiej chronić swoje pociechy i stworzyć im jak najlepsze warunki do rozwoju, celowo starają się oddzielić je, od tego, co wydaje im się jeszcze zbyt trudne. Tym samym zamykają dzieci pod swego rodzaju kloszem, starając się za wszelką cenę, pokazywać tylko to co ładne, przyjemne i co daje poczucie iluzorycznego bezpieczeństwa i komfortu. Jedna z nauczycielek opowiadała, że kiedy pojawiają się jakieś problemy, kiedy dzieci zaczynają dojrzewać i dostrzegać różne odcienie życia, czasem zupełnie nie radzą sobie w zderzeniu z rzeczywistością. Spotkania z roześmianymi i roztańczonymi osobami z niepełnosprawnością było dla nich doskonałą lekcją życia. Z jednej strony zobaczyły, że cierpienie, choroba to nie jakieś abstrakcyjne pojęcia, że istnieje obok nas, dotknąć może każdego. Z drugiej jednak strony, mogły obserwować postawę ludzi odważnie niosących krzyż. Postawę pełną pokory, cierpliwości, ale i niekłamanej radości płynącej z przeżywania życia w sposób prosty a zarazem godny.

Dzień Chorego 2015

Takie spotkania demaskują też wielkie kłamstwo współczesnego świata, że najważniejsza jest jakość życia w związku z czym życie dotknięte chorobą nie jest warte dalszej egzystencji. Patrząc na pełne radości, wdzięczności i nadziei oczy gospodarzy Centrum św. Kamila z całym przekonaniem można zgodzić się z papieżem Franciszkiem co do absurdalności i niedorzeczności tego twierdzenia.

O chorych i cierpiących siostrach i braciach chcemy pamiętać codziennie. Obchody Światowego Dnia Chorych skłaniają nas jednak do głębszej refleksji, na którą w natłoku codziennych zajęć brakuje nam czasu. Umożliwiają także wyrażenie wdzięczności chorym, którzy są obok nas, za świadectwo ich życia, za ich ofiarę i tym, którzy na co dzień się nimi opiekują, za ofiarną służbę. Gospodarze Centrum św. Kamila chcąc okazać wdzięczność pracownikom służby zdrowia odwiedzili lekarzy z kamiliańskiego ośrodka zdrowia i wręczyli im orędzie papieża Franciszka, przetłumaczone na j. gruziński i drobne upominki.

Tbilisi, dnia 2 marca 2015 r.
Karolina Chruścińska


2005-2017 © KAMILIANIE-GRUZJA.COM & Krzysztof Gawliczek.            Odwiedziny (dziś / ogółem): 19 / 70466 .