kamilianie-gruzja.com
Kamilianie w Gruzji
Witamy

Witamy na stronie poświęconej pracy Kamilianów w Gruzji. O. Paweł Dyl, o. Zygmunt Niedźwiedź, br Zakaria Zakroshvili, świecka Rodzina Kamiliańska i wolontariusze z rożnych stron świata służą pomocą biednym i chorym mieszkańcom tego pięknego kaukaskiego Kraju.

Kamilianie w Gruzji
Nowości

Wizyta Ojca Świętego w Gruzji
Kochamy Papieża Franciszka a Papież Franciszek kocha nas!

więcej

Piękny kraj, życzliwi ludzie... i polscy Kamilianie
Może nawet należałoby dwa pierwsze człony tytułu zapisać odwrotnie, bo co z tego, że otaczałaby mnie piękna kraina, a na każdym kroku natykałbym się na nieprzyjemnych i niesympatycznych jej mieszkańców.

więcej

Broszura informacyjna o Misji Kamiliańskiej w Gruzji
Zachęcamy do pobrania naszej broszury.

więcej

Wspomnienia z wolontariatu Ewy
Mam na imię Ewa. Mieszkam w Polsce, w Białymstoku. Z zawodu jestem pielęgniarką. W paru zdaniach pragnę podzielić się tym, co przeżyłam będąc na wolontariacie w Centrum św. Kamila w Tbilisi.

więcej

Pomagając innym, pomagasz sam sobie! Wolontariat Łukasza
Półtora miesiąca na wolontariacie minęło bardzo szybko. Przez pierwsze parę dni poznawałem najwspanialszych ludzi na świecie - podopiecznych....

więcej

Po pierwsze Miłość...
Dla mnie te pięć tygodni, które spędziłam w Centrum były naprawdę błogosławionym czasem. Jadąc na misję nie wiedziałam jak sobie poradzę, czułam się "miękka"...

więcej

Gruzja od kuchni
W ramach naszej działalności misyjnej w Gruzji, oprócz opieki nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi, udzielamy również pomocy osobom najuboższym. Pod swoją opieką mamy ok. 200 rodzin.

więcej

Wakacyjny wolontariat na Misji Kamiliańskiej w Gruzji
Gruzja, przez turystów kojarzona z winem, Kaukazem i gościnnością jej mieszkańców.
Dla nas, wolontariuszek z Polski, to nie tylko piękne miejsca z przewodnika, a przede wszystkim drugi człowiek.

więcej

Gruzińskie obchody XXIII Światowego Dnia Chorego
Dnia 11 lutego br. pod hasłem "Mądrość serca" obchodziliśmy XXIII Światowy Dzień Chorego. Ojciec św. Franciszek w orędziu skierowanym do chorych, jak również do osób zaangażowanych w opiekę nad nimi zachęca do medytacji nad słowami z Księgi Hioba...

więcej

10 lat Rodziny Kamiliańskiej w Gruzji
W roku 2015 Œwiecka Rodzina Kamiliańska obchodzi jubileusz 10-lecia swojej działalnoœci w Gruzji. W dniu 25 stycznia 2015 r. w kaplicy Centrum œw. Kamila w Tbilisi, odbyła się uroczysta Msza œw...

więcej

Wspomnienie Wolontariuszek
Agata, Angelika i Kasia. Jesteśmy trójką dziewcząt z różnych stron Polski. Łączy nas Wolontariat Misyjny Salvator. Jako wolontariusze WMS staramy się wspierać w różny sposób misjonarzy w niesieniu Chrystusa.

więcej

Świąteczny Market
W sobotę 29 grudnia br. w hotelu Sheraton w Tbilisi odbył się świąteczny market. Ambasady, organizacje charytatywne, artyści, indywidualni sprzedawcy i rzemieślnicy prezentowali swoją działalność.

więcej

Błogosławiona Chiaro Luce
Dnia 29 października Kościół Katolicki obchodzi wspomnienie bł. Chiary Luce Badano. Ta piękna Błogosławiona jest od jakiegoś czasu szczególnie nam bliska, dlatego z wielką radością uczciliśmy dzień Jej wspomnienia.

więcej

Raport - Warsztaty Ceramiczne
W dniu 6 października 2014 r. w Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym św. Kamila w Tbilisi prowadzonym przez Zakon Posługujący Chorym Kamilianów, rozpoczęły się warsztaty ceramiczne.

więcej

Raport - Szkolenie: rozwój sensoryczny
W dniu 6 września 2014 r. w Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym prowadzonym przez Zakon Posługujący Chorym Kamilianów w Tbilisi w ramach projektu "Otwórzmy dla nich świat" - podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników ośrodków terapeutyczno-rehabilitacyjnych w Gruzji w zakresie integracji sensorycznej i wczesnej diagnostyki dzieci rozpoczęło się szkolenie pn.: Terapia zaburzeń przetwarzania sensorycznego.

więcej

Notatka prasowa
W dniu 6 października 2014 r. w Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym św. Kamila w Tbilisi prowadzonym przez Zakon Posługujący Chorym Kamilianów rozpoczęły się warsztaty szkoleniowe dla zawodowych pracowników ośrodków terapeutyczno-rehabilitacyjnych w Gruzji.

więcej

Tam i z powrotem
Od mojego powrotu z Tbilisi minęło 5 miesięcy. W tym czasie kilkakrotnie byłem proszony o spisanie i podzielenie się moimi wspomnieniami. Dlaczego trwało to tak długo? Przyczyn było wiele.

więcej

Być dla innych
Myśląc o wyjeździe do Gruzji przed moimi oczami pojawia się słowo Kazachstan. Niewątpliwie moja historia z wolontariatem zaczęła się właśnie w tym miejscu.

więcej

Świadectwo wolontariackie
Mogłam spędzić ten urlop inaczej. Leżeć pod palmą albo pływać w basenie. Mogłam, ale nie chciałam. Od dawna czułam potrzebę, aby tym razem wolny czas wykorzystać w inny sposób.

więcej

Zaproszenie na Ucztę Baranka - Msze św. w Gruzji
Kilka informacji dla podrużujących do Gruzji dotyczących odprawianych Mszy świętych

więcej

Święty Kamil naszym Przyjacielem!
Dnia 14 lipca br. obchodziliśmy 400-setną rocznicę śmierci św. Kamila, założyciela Kamilianów - Zakonu Posługującego Chorym.

więcej

Zobacz moimi oczami
Widowisko taneczne z udziałem Podopiecznych Centrum Kamilianów w Tbilisi.

więcej

Wycieczka do Mcchety
Od 2001 roku Kamilianie w Gruzji prowadzą pomoc domową dla ludzi najbardziej potrzebujących, chorych i ubogich, zamieszkujących dzielnicę Temka w Tbilisi. Pracownicy socjalni, siostry Kamilianki i wolontariusze odwiedzają co tydzień swoich podopiecznych.

więcej

Wspomnienia Karoliny
Mimo, że na moją drogę do Gruzji, do Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczego w Tbilisi prowadzonego przez Misję Kamiliańską złożył się szereg nieoczekiwanych i nie ma co ukrywać trudnych wydarzeń, mam przekonanie, że przyjazd tutaj to nie przypadek i że Ktoś skrupulatnie wszystko zaplanował i przygotował mi tutaj miejsce.

więcej

W cieniu Araszendy
To było iście godne zakończenie roku 2013. Zupełnie na przekór, prawie przypadkiem, całkowicie spontanicznie znalazłam się w samych centrum swojego jestestwa. Bo tak to dokładnie przebiegało.

więcej


Pozostałe informacje
10 lat Rodziny Kamiliańskiej w Gruzji

   

W roku 2015 Świecka Rodzina Kamiliańska obchodzi jubileusz 10-lecia swojej działalności w Gruzji. W dniu 25 stycznia 2015 r. w kaplicy Centrum św. Kamila w Tbilisi, odbyła się uroczysta Msza św. podczas której członkowie wspólnoty dziękowali Panu Bogu za 10 lat jej istnienia, prosili o błogosławieństwo do dalszej pracy a także potrzebne łaski dla osób, którym na co dzień pomagają. Świecka Rodzina Kamiliańska, nazywana też trzecim - po Kamilianach i Córkach św. Kamila - zakonem kamiliańskim rozpoczęła swoją działalność w Gruzji dnia 4 lutego 2005 r. W uroczystości otwierającej dzaiałalność zakonu wziął udział ówczesny Ojciec Generał Frank Monks oraz Ojciec Prowincjał Antonio Mennegon. Pomysłodawcą powołania do życia świeckiego zakonu kamiliańskiego w Gruzji był Kamilianin Ojciec Paweł Dyl, który został również jego ojcem duchownym.

Rodzina Kamiliańska

Rodzina Kamiliański gromadzi ludzi pragnących służyć najbardziej potrzebującym, realizując charyzmat Kamilianów, odpowiadając tym samym na wezwanie Pana Boga do czynienia miłosierdzia poprzez służbę innym ludziom.

Mimo świeckiego charakteru Rodzina Kamiliańska otwarta jest również dla osób życia konsekrowanego: księży, sióstr zakonnych, ojców i braci zakonnych, którzy czują powołanie do realizowania kamiliańskich charyzmatów. Rodzina Kamiliańska jednoczy ludzi różnego wieku, stanu, zawodu i chce pokazywać światu, że chrześcijanie tworzą jedną wielką rodzinę, zmierzającą do tego samego celu, realizując w różny sposób wezwanie Chrystusa do miłości i miłosierdzia. Ludzie chorzy, cierpiący również mogą być członkami świeckiej Rodziny Kamiliańskiej. Najważniejsze jest aby jej członkowie rozumieli odpowiedzialność osób decydujących się przeżywać swoje życie służąc innym. Członkowie kamiliańskiej rodziny, stają się bowiem kontynuatorami działalności św. Kamila i powołani są do pełnienia woli Miłosiernego Jezusa Chrystusa.

Trzeci zakon kamiliański realizuje swoją misję na wiele sposobów. Po pierwsze poprzez konkretną pomoc osobom potrzebującym, cierpiącym, chorym, zarówno fizycznie jak i duchowo. Zakon stara się pomagać cierpiącym w dźwiganiu ich krzyża. Jego członkowie przypominając i rozważając mękę i cierpienie Chrystusa chcą pomagać chorym w przeżywaniu swojego bólu w bliskości z cierpiącym na krzyżu Jezusem Chrystusem. Pragną pomóc chorym w utożsamianiu się z Ofiarą Zbawiciela i zrozumieniu, że poprzez swoje poświęcnie mogą wziąć udział w misji zbawienia świata. Drugim filarem działalności Rodziny Kamiliańskiej jest troska o dobro kościoła i wspólnoty wierzących.

Jedną z idei przyświecających członkom Rodziny Kamiliańskiej jest troska o polepszenie warunków życia ludzi chorych. Zawsze jest jednak tak, że dając innym, sami otrzymujemy niejednokrotnie o wiele więcej. Członkowie Rodziny Kamiliańskiej podkreślają, że służba chorym zmienia ich samych, sposób myślenia, postrzegania świata, wartościowania. Otwierając serce na drugiego człowieka otwierają się na pełnię życia, pozwala im to głębiej i lepiej przeżywać swoją wiarę, swoje człowieczeństwo, czy życiowe powołanie. Służą osobom cierpiącym poprzez poświęcanie im swojego czasu, modlitwy, siły, dzieląc się z nimi zarówno dobrami materialnymi jak i a w zasadzie przede wszystkim ofiarując im chrześcijańską miłość. Członkowie świeckiej Rodziny Kamiliańskiej wierzą, że służąc innym ludziom a przez to samemu Chrystusowi, mogą małymi krokami zmieniać świat i przybliżać go do zbawienia.

Obecnie Rodzina Kamiliańska w Gruzji liczy 11 osób. Zaprzyjaźnieni są z nimi również wolontariusze i pracownicy Centrum św. Kamila w Tbilisi, z którymi często współpracują. Działają na różnych płaszczyznach. Organizują zbiórki żywności i odzieży, a następnie rozdzielają zebrane produkty wśród najbardziej potrzebujących. Wśród członków Rodziny Kamiliańskiej, są rówież ludzie, którzy na co dzień w związku ze swoją pracą zawodową, służą innym. Stella, jest pracownikiem socjalnym. Odwiedza osoby ubogie, zbiera informacje o najbardziej potrzebujących, pomaga w zdobyciu świadczeń medycznych, socjalnych, zajmuje się dystrybucją artykułów spożywczych, czy odzieży. Do Rodziny Kamiliańskiej należy też małżeństwo Gali i Mikołaja Kozłowskich. Gala pracuje w Centrum Rehabilitacyjnym św. Kamila w Tbilisi, jej mąż jest świeckim diakonem. Czynnie angażują się w działalność na rzecz lokalnej społeczności parafialnej, pomagają chorym, ubogim. Angażują się w misję Kamilianów w Tbilisi, służąc ich Podopiecznym. Olga, należy do Rodziny Kamiliańskiej od początku jej istnienia. Opowiada, że bycie w tej wspólnocie zmieniło jej życie. Zaangażowanie na rzecz innych ludzi, w tym ludzi chorych, cierpiących zmieniło jej sposób postrzegania świata, przeżywania swojej relacji z Panem Bogiem. Podkreśla, że teraz dostrzega i rozumie coraz więcej, a Rodzina Kamiliańska bardzo ją ubogaca.

Działalność Rodziny Kamiliańskiej w Gruzji w dużej mierze zależy od aktualnych potrzeb. Dlatego tak ważne jest aby jej członkowie mieli dobre rozeznanie w potrzebach lokalnej społeczności, znali środowisko w którym żyją. Dla członków rodziny kamiliańskiej ważna jest również wspólnotowa formacja, dlatego spotykają się raz w miesiącu, na wspólnej Mszy św. po której ma miejsce comiesięczne zebranie wspólnoty. Podczas spotkania omawiane są bieżące wydarzenia z życia wspólnoty, jak również plany dalszego działania.2005-2017 © KAMILIANIE-GRUZJA.COM & Krzysztof Gawliczek.            Odwiedziny (dziś / ogółem): 18 / 70292 .