Najbiedniejsi i Mobilne hospicjum

„Nade wszystko niech każdy prosi Pana o łaskę matczynego uczucia względem bliźniego, aby mu służyć wszelką miłością w potrzebach duszy i ciała”.

 Św. Kamil de Lellis

Niesiemy bezpośrednią pomoc najbiedniejszym. Pod swoją opieką mamy ok. 300 rodzin. Rozdajemy produkty żywnościowe oraz ubrania. Staramy się przy tym aby nasza pomoc miała duchowy aspekt.

Mobilne hospicjum domowe niesie pomoc chorym przykutym do łóżka boleści w domach prywatnych.

Zapewniamy tym osoba pomoc w higienie osobistej i opiekę pielęgniarską.

Staramy się przy tym aby nasza pomoc miała duchowy charakter.