O Gruzji

Mapa Gruzji

GRUZJA – Republika Gruzji, Sakartwelo, Sakartwelos Respublika, państwo na Zakaukaziu, nad Morzem Czarnym.

Kilka faktów:
Stolica – Tbilisi
Powierzchnia – 69,7 tys. km2
Ludność – 4,5 mln mieszkańców (2003)
Język urzędowy – gruziński
Jednostka monetarna – lari
Podział administracyjny – 10 obwodów (regionów) i stolica – miasto wydzielone
Granica – z Rosją, Azerbejdżanem, Armenią i Turcją

LUDNOŚĆ
70% ogółu ludności stanowiš Gruzini, ponadto głównie Ormianie (ok. 9%), Azerowie, Osetyjczycy (ok. 3%), Abchazowie (ok. 2%), Grecy, Ukraińcy, Kurdowie; większość wierzących należy do prawosławnego, narodowego Kościoła gruzińskiego.
Przyrost naturalny ujemny -2,4‰ (1998); średnia gęstość zaludnienia 72 osoby na km2

GOSPODARKA
Do grudnia 1991r. kraj przemysłowo-rolniczy o gospodarce centralnie planowanej, od 1992r. członek Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju; gospodarka zniszczone wojnami domowymi (konflikty etniczne). PKB wg parytetu siły nabywczej wyniósł 3200 dol. USA na 1 mieszkańca (2001).

USTRÓJ POLITYCZNY
Od 9 IV 1991 niepodległa republika; konstytucja z 1995r.; głową państwa i szefem rządu jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję; organem władzy ustawodawczej jest 1-izbowy parlament (Rada Najwyższa), w którego skład wchodzi 235 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych (150 według systemu proporcjonalnego, 85 w okręgach 1-mandatowych) na 4-letnią kadencję; władzę wykonawczą sprawuje rząd (Gabinet Ministrów).
1 III 1994r. Gruzja została formalnym członkiem Wspólnoty Niepodległych Państw.

NAUKA
Najwyższą instytucją naukową w Gruzji jest Gruzińska Akademia Nauk (założona w 1925r.) – korporacja uczonych i państwowe centrum badań naukowych, któremu podlegają 32 instytuty naukowo-badawcze; w Gruzji działają 2 uniwersytety, z których największy znajduje się w Tbilisi (założony w 1918r.), ponadto istnieje Gruziński Uniwersytet Techniczny (założony w 1990r. a utworzony z założonego w 1922r. Gruzińskiego Instytutu Politechnicznego); działa też Państwowy Uniwersytet Medyczny Tbilisi (założony w 1918r.)

LEGENDA
Jedna z najstarszych kaukaskich legend opisuje początek świata. Według niej Pan Bóg, zebrawszy wszystkie narody, podzielił między nimi świat. Ustawiła się długa kolejka a każdy chciał być pierwszy. Tylko Gruzini spokojnie czekali, rozłożywszy na ziemi kobierce. Tak ucztowali aż do zmroku i nawet nie zauważyli, że podział krain został zakończony. Pan Bóg, zauważywszy rozśpiewanych ludzi, rozkazał aniołowi, aby ich przywołał. A kiedy podeszli, oznajmił: „Ucztowaliście, gdy inni walczyli o ziemię. Podzieliłem już cały świat… szkoda mi was. Jesteście pogodni i radośni. Został jedynie najpiękniejszy zakątek. Są tam malownicze góry piękne łąki i urodzajne równiny. Chciałem zachować to miejsce dla siebie, ale ponieważ nic innego mi nie pozostało, oddaję je wam”. W ten sposób Gruzini stali się mieszkańcami najpiękniejszej na świecie krainy, wielkością cztery razy mniejszą od Polski.