Projekt rehabilitacji

Kochani!

Będąc ponad dwa lata w Gruzji wśród ludzi chorych, niepełnosprawnych i ubogich, niemal codziennie obserwowałam ich trudne życie. Chore i niepełnosprawne dzieci są najbardziej bezbronne, a ich życie i przyszłość w zupełności zależne od innych ludzi. Rodzice dotknięci niejednokrotnie wielka biedą nie są w stanie zapewnić im odpowiednich warunków rozwoju, czy potrzebnego leczenia i opieki. Misja Kamiliańska dociera do osób potrzebujących i chorych, niosąc im pomoc i jeśli tylko to możliwe ulgę w cierpieniu. Dzięki życzliwości i wsparciu ludzi, którzy chcą pomagać najuboższym, w 2015 r. udało nam się rozpocząć projekt rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci.

Czytaj dalej...