kamilianie-gruzja.com
Kamilianie w Gruzji
Welcome

Welcome to the website of Camillians in Georgia. Father Akaki Chelidze, Father Paweł Dyl, Father Zygmunt Niedźwiedź, Camillian Sisters, the Lay Camillian Family and volunteers from around the world serve the poor and the sick coming from that beautiful Caucasian country.

Kamilianie w Gruzji
News

We encourage you to read an interview with our co - brother Father Zygmunt Niedźwiedź - Camillian.

Guest Book

   

Bieżące wpisy

Lp.Wpis
AutorDataKomputer
1.Gor?co zach?cam do modlitwy w intencji mieszka?ców Haiti, a tak?e pracuj?cych tam Kamilianów. Epidemia cholery, a tak?e nie rozstrzygni?te wybory prezydenckie nasilaj? przemoc i wrogo?? do " bia?ych". Trudno przewidzie? reakcje zdesperowanych ludzi. Prosimy o ofiarowanie koronki do Bo?ego Mi?osierdzia w ich intencji.
o. Pawel12.12.2010, 20:24178.134.5.56
2.Kamilianie w Gruzji pos?uguj? si? ro?nymi ?rodkami transportu: w?asnymi nogami, rowerami, ko?mi, autobusami, metrem, a tak?e samochodami. Wybór ?rodku transportu a tak?e marki samochodu zale?y od dost?pno?ci miejsca, do którego mamy dotrze?. Land Rover Defender s?u?y? do cotygodniowej 500 km podró?y do parafii w Chizabawrze po górzystych i cz?sto niewyasfaltowanych drogach. Jemu to zawdzi?czam przepuklin? mi?dzykr?gow?. Dzi?kuj? za wpis pani Doroty, który jeszcze bardziej zmobilizuje nas do rozs?dnego wydawania ka?dego grosza. Niech Pan Bóg b?ogos?awi!
o. Pawel16.11.2010, 15:40178.134.5.56
3.Apel o 30 z?. na chleb z mas?em dla dzieci ?ciska moje serce do momentu, gdy czytam, ?e ksi?dz jecha? Land Roverem. Ile by?oby bochenków chleba? Czy nie mo?na je?dzi? czym? ta?szym?
Dorota14.11.2010, 17:2177.114.239.83
4.Witam serdecznie. Czas wakacji ju? min?? i Wam i mnie. ?ycz? wi?c na nowy rok nauki, pracy, pos?ugi du?o rado?ci, si?y i potrzebnych ?ask. Nie ustawajcie w tym, co robicie dla drugich. Z pami?ci? w modlitwie i u?miechem z mokrego Podkarpacia pozdrawiam.
Ma?go?ka05.09.2010, 13:36195.205.199.24
5.Wczoraj odszed? do Domu Ojca nasz przyjaciel German. Polecamy Go Waszej modlitwie.
o. Pawel12.08.2010, 20:0692.54.218.131
6.Bardzo sie ciesz?, ?e by?o mi dane pozna? Wasz? prac? w Gruzji. To, co robicie dla niepe?nosprawnych, biednych, chorych i potrzebujacych jest naprawd? piekne. Tak trzyma?! Pozdrawiam Was bardzo swerdecznie.
Gosia T02.08.2010, 14:2379.190.207.42
7.??czymy si? w modlitwie w intencji poszkodowanych w wyniku powodzi w Polsce. Kamilianie i Przyjaciele z Domu ?w. Kamila
o. Pawel07.06.2010, 12:4392.54.218.131
8.Bardzo si? ciesz?,?e w Polsce mamy tak wspania?ych Przyjació?. Ofiary na nasz? dzia?alno?? mo?na przesy?a? na konto: Misje kamilia?skie Zakon OO. Kamilianów Prowincja Polska 42-606 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 22 BS Tarnowskie Góry 26 8463 0005 2001 0050 4898 0001 z dopiskiem: "Chleb z mas?em dla dzieci z Gruzji"
o. Pawel Dyl19.05.2010, 12:0992.54.218.131
9.o. Pawle mam wielka radosc ze moge poprzez strone internetowa byc blizej was kochani....czesto o was mowie znajomym ...o. Pawle jak mozna przeslac ofiare na misje w gruzji..... zapewniam o modlitwie....bywajcie zdrowi...z Bogiem...
sAnna14.05.2010, 21:39195.117.49.208
10.Oczywi?cie,?e warto spala? si? i odradza? do nowego ?ycia dzi?ki tak wspania?ym ludziom. Pozdrawiam i dzi?kuj? za modlitw?.
o. Pawel17.04.2010, 11:4992.54.218.131
11.??czymy si? w modlitewnej ?a?obie po stracie Wspania?ych Ludzi w katastrofie pod Smole?skiem. Wieczny odpoczynek racz im da? Panie. Niech Bóg sprawi, aby ich ?mier? pomog?a nam Polakom doceni? warto?ci : " Bóg, Honor i Ojczyzna"
Kamilianie z Gruzji11.04.2010, 07:1292.54.218.131
12.Blogosawionych Swiat Zmartwychwstania Panskiego zycza Kamilianie z Kaukazu. o. Giangirolamo Martini, o. Mario Cucarollo,o. Akaki Chelidze, o. Zygmunt Niedzwiedz, o. Pawel Dyl
Kamilianie04.04.2010, 07:3894.100.238.55
13.W Jezusie Chrystusie nawet choroba mo?e by? okazj? do ?wi?towania. Bez Niego krzy? to ci??ar, który nas przygniata i mia?d?y. Dzi?kuj? Chrystusowi, który daje naszym Przyjacio?om sprawnym inaczej, tak?e przez Wasze r?ce, tyle powodów do rado?ci.
o. Pawel Dyl11.02.2010, 19:5092.54.218.131
14.Trwa koszmar mieszka?ców Haiti. W ?rodkach masowego przekazu natomiast coraz mniej mówi si? o tej strasznej tragedii. Nasi Wspó?bracia nieznu?enie nios? pomoc ofiar? trz?sienia ziemi. Pracuj? od ?witu do noc. Zdaj? sobie spraw?,?e to tylko malutka kropelka w morzu potrzeb. Jak?e jednak znacz?ca kropelka.
o. Pawel Dyl05.02.2010, 06:0892.54.218.131
15.Przed kilkoma minutami uda?o mi si? porozmawia? z o.Crescenzo, Kamilianinem pracuj?cym w Port au Prince na Haiti. "Jak si? Ojciec czuje?" - zapyta?em a on z wielkim spokojem odpowiedzia? "dobrze" a nast?pnie zacz?? opowiada? o kolejnym dzisiejszym trz?sieniu ziemi: " Byli?my w naszym ko?ciele na porannych modlitwach, kiedy ponownie zatrz?s?a si? ziemia. Wybiegli?my na podwórko, by po kilkunastu minutach powróci? do ko?cio?a, aby sprawowa? Msz? ?w....Dzi? umar? ojciec jednego z naszych kleryków. Znaleziono go pod gruzami rozwalanego domu.... na terenie naszej Misji powstanie szpital polowy...my wszyscy, dzieci, chorzy , siostry zakonne i kamilianie ?pimy na podwórku, nie wiemy kiedy b?dzie kolejny wstrz?s.. " . Poinformowa?em go,?e Zakonnicy z Polskiej Prowincji Kamilianów i bardzo wielu naszych Przyjació? modli si? za Misj? na Haiti. Odpowiedzia?: " Dzi?kuj? za wasz? solidarno??" Dzi?kuj? Panu Bogu,?e postawi? na mojej drodze takich ludzi jak o. Crescenzo! W obliczu tak wielkiej katastrofy, niepewno?ci jutra i tysi?cy problemów w jego g?osie nie wyczu?em przera?enia. Tylko Pan Bóg mo?e da? si?? ducha w obliczu tak wielkiego nieszcz??cia. ??czmy si? w modlitwie za naszych haitia?skich Misjonarzy: za o Crescenzo, o.Gianfranco i o. Massimo.
o. Pawe? Dyl20.01.2010, 21:3492.54.218.131


2005-2017 © KAMILIANIE-GRUZJA.COM & Krzysztof Gawliczek.            Odwiedziny (dziś / ogółem): 19 / 70466 .