Wolontariat Misyjny

„Że też nie mam stu ramion, aby nieść pomoc tym biednym, którzy wzywają pomocy”.

św. Kamil de Lellis

Nasza Misja przyjmuje wolontariuszy, którzy pragną poświęcić czas i siły niesieniu pomocy naszym podopiecznym.

Chetni do pracy wolontariackiej proszeni są o skontaktowanie się z działającą w Polsce fundacją ProSPE,

ul. S. Jabłońskiego 7/7, 35-068 Rzeszów
tel. + 48 797 55 55 01
mail: info@prospe.org