Chleb z masłem dla dziecka w Gruzji

»Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga. Będziesz miał mało – dasz mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności!

Tak zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzień potrzebny, ponieważ jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności.«

Tb 4, 7-10

 

Apel o pomoc skierowany jest do osób, których serca są otwarte na cierpienia na cierpienia Chrystusa żyjącego w osobach potrzebujących naszej pomocy. Do akcji mogą włączyć się osoby dobrej woli: osoby samotne, małżeństwa, rodziny, klasy szkolne, stowarzyszenia i grupy kilku osób składające się dla zapewnienia chleba z masłem jednemu dziecku.

Pomoc polega na zapewnieniu podstawowego wyżywienia i opieki medycznej  dla dziecka, osoby niepełnosprawnej lub osoby w podeszłym wieku.   30 zł miesięcznie wystarczy by uchronić jedną osobę potrzebującą od głodu. Od możliwości i wielkoduszności ofiarodawcy zależy ilość osób objętych pomocą oraz czas jej udzielania.

 

Pieniądze prosimy przesyłać na konto:

Misje kamiliańskie
Zakon OO. Kamilianów
Prowincja Polska
42-606 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 22
BS Tarnowskie Góry 26 8463 0005 2001 0050 4898 0001
z dopiskiem: „Chleb z masłem dla dzieci z Gruzji”

 

Osobom, które pragną wspierać konkretną osobę w okresie jednego roku, zostanie wysłane zdjęcie tej osoby wraz z krótkim życiorysem.

Wszystkich Was bardzo prosimy o modlitwę w intencji dzieci Gruzji. Jeden dziesiątek Różańca świętego w ciągu tygodnia może dokonać cudu przemiany serc!

Paweł Dyl z Współbraćmi