Projekt rehabilitacji

Kochani!

Będąc ponad dwa lata w Gruzji wśród ludzi chorych, niepełnosprawnych i ubogich, niemal codziennie obserwowałam ich trudne życie. Chore i niepełnosprawne dzieci są najbardziej bezbronne, a ich życie i przyszłość w zupełności zależne od innych ludzi. Rodzice dotknięci niejednokrotnie wielka biedą nie są w stanie zapewnić im odpowiednich warunków rozwoju, czy potrzebnego leczenia i opieki. Misja Kamiliańska dociera do osób potrzebujących i chorych, niosąc im pomoc i jeśli tylko to możliwe ulgę w cierpieniu. Dzięki życzliwości i wsparciu ludzi, którzy chcą pomagać najuboższym, w 2015 r. udało nam się rozpocząć projekt rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci.

Czytaj dalej...

Zobacz moimi oczami – Widowisko taneczne z udziałem Podopiecznych Centrum Kamilianów w Tbilisi

Zobacz moimi oczami to nazwa spektaklu, który został odegrany w dniu 29 czerwca br. na scenie teatralnej Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi. Był on zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy osób zaangażowanych w projekt Fundacji Serce dla Gruzji: Rozkwitać w tańcu – rozwój poczucia własnej wartości i integracja osób z niepełnosprawnościami. W projekcie uczestniczyli nauczyciele tańca i choreografii, wolontariusze a przede wszystkim podopieczni Centrum Rehabilitacyjnego prowadzonego przez Zakon Kamilianów w Tbilisi oraz dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, objęci opieką przez Caritas Gruzja.

Czytaj dalej...